Kategorie: Nowe legendy miasta Karlshamn, PROJEKTY (Jabłońska & Szewczyk)

… czyli zapowiadany wcześniej panel dyskusyjny z udziałem:

Darka Vasiny (ASP Kraków), Kuby Woynarowskiego (kuratora całego projektu Orbis Pictus, zresztą również ASP Kraków, w roli prowadzącego dyskusję), mnie (jako autorki bieżącej wystawy) oraz Michała Słomki (Centrala Komiksu, Poznań). Kolejność na zdjęciu powyżej: od lewej.

Jak założył Kuba celem spotkania jest wypracowanie – w odniesieniu do realiów polskiej sztuki współczesnej – nowej, możliwie szerokiej perspektywy postrzegania medium komiksu przy równoczesnym odrzuceniu towarzyszących zazwyczaj jego recepcji popkulturowych stereotypów.
Rozmawialiśmy o nieufnych wzajemnie środowiskach artystów i komiksiarzy, czy też twórców komiksu eksperymentalnego i komiksu głównonurtowego (o tym może zbyt wiele…), o definicjach komiksu, o różnicach okołokomiksowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, o studentach, którzy lubią komiks i o akademiach, które lubią go mniej więcej, o wybijaniu się komiksu na niepodległość, o tym czy komiks psuje dzieci, o programach komputerowych, w których niektóre artystki rysowały komiksy na przekór toporności medium, i o tym wreszcie jak wydać komiks i czy można z tego żyć… I co z tym wszystkim dalej robić.
Mówiąc językiem arkusza hospitacyjnego: cel został częściowo osiągnięty. I chyba innej możliwości nie było!

Zostaw komentarz